Bæredygtig rustbeskyttelse

Det koster klimaet mellem 8.000 kg til 15.000 kg CO2, hver eneste gang, der produceres en ny bil – det svarer til, hvad produktionen af 412 kg til 773 kg oksekød udleder (Kilde: DR og Ingeniøren). Rustbeskyttelse og undervognsbehandling er bæredygtigt, fordi det forlænger bilernes levetid med minimum 13 år!

Hos Fyns Undervognscenter udleder en undervognsbehandling ned til 8,5 kg CO2 pr. år… Det er under halvdelen af, hvad det koster klimaet, at producerer 1 kg oksekød.

Du sparer altså klimaet for op til 15.000 kg CO2 ved at forlænge levetiden på bilen med 13 år – det svarer til, at du redder klimaet for op til 568 kg CO2 hver eneste år i 26 år, når vores behandling er modregnet ift. CO2. Besparelsen er reelt større, fordi langt mere af bilen kan genbruges, når den skrottes efter 26 år!

Hvordan er undervognsbehandling og rustbeskyttelse bæredygtigt

Er undervognsbehandling og rustbeskyttelse bæredygtigt, og hvordan påvirker vores aktiviteter i antirust-branchen CO2 udledningen, samt hvordan påvirkes miljøet?

For at kunne besvare spørgsmålet om hvorvidt undervognsbehandling og rustbeskyttelse sparer klimaet for CO2 udledning, så skal vi have tal og fakta på bordet!

Bilernes levetid er omkring 13 år, når de skrottes pga. rust
Formålet med rustbeskyttelse er, at forlænge levetiden på bilerne, så de ikke ruster væk før tid. Ifølge Danmarks Statistik er levetiden for biler på omkring 15 år, hvorefter de skrottes - se tallene i publikation fra Danmarks Statistik her. I disse tal er det ikke medregnet, at omkring 10% af bilerne, bliver rustbeskyttet, som derfor kan forlænge den samlede levetid til 26 år – disse biler skal vi have ud af regnestykket, fordi de giver et forkert billede af, hvor længe biler uden rustbeskyttelse kan holde. Ifølge vores beregninger, så er den reelle levetid for biler uden rustbeskyttelse herefter på omkring 12-13 år i gennemsnit, når bilerne skrottes.

Selvom bilerne kan holde i 13 år uden rustbeskyttelse, så koster det stadig 5.000 kr. om året i rustskader jf. forskning
OBS: Selvom bilen først skrottes efter 13 år, så er det ikke en økonomisk fordel at spare rustbehandlingen væk. En bil der kører i 13 år uden rustbeskyttelse, vil pådrage sig gennem-tæringer og udskiftning af dele, bremserør mm. pga. rustangreb. Det betyder, at der udledes ekstra CO2, fordi udskiftning med nye materialer og jern er nødvendig.

Forskning fra 2006 konkluderer, at rustskader gennemsnitligt koster bilejerne 4.000 kr./år (det svarer i dag til omkring 5.000 kr./år) – læs artiklen her.

Læs også: Hvorfor rustbeskyttelse betaler sig

Levetiden for biler, der rustbeskyttes, forøges til omkring 30 år
Hvor lang er levetiden så for en bil, der er blevet passet og vedligeholdt med rustbeskyttelse og undervognsbehandling?
Vi har eksisteret som virksomhed i mere end 40 år og har behandlet mere end 50.000 biler. Så med baggrund i den erfaring, så kan vi konstatere helt entydigt, at biler der er passet og vedligeholdt med rustbeskyttelse fra de er helt nye, nemt kan holde i 30 år uden rust gennemtæringer. Konklusionen er derfor, at bilernes levetid kan forøges med omkring 15-17 år, inden skrotning bliver nødvendig!

Læs mere om anbefalinger fra Teknologisk Institut og FDM - klik her.

Det er bæredygtigt at forlænge bilernes levetid, fordi en ny bil koster klimaet 8-15 ton CO2 udledning
Produktionen af en bil udleder mellem 8000 kg-15.000 kg CO2 – elbiler udleder mere CO2 ved produktionen end konventionelle brændstofbiler. Det koster altså klimaet mellem 8.000 kg – 15.000 kg CO2 at producere en ny bil, svarende til, hvad produktionen af 412 kg – 773 kg oksekød vil udlede eller 57.600 km – 108.220 km kørte kilometer i bil. Jo længere levetid på bilerne, jo færre nye biler er det nødvendigt at producere – det er tesen. I det følgende tager vi derfor udgangspunkt i, at der først produceres en ny bil, når der skrottes en bil.
Kilde: DR og Ingeniøren

Hvor meget CO2 udleder en undervognsbehandling og rustbeskyttelse hos Fyns Undervognscenter?
Hos Fyns Undervognscenter udleder vi 34 kg C02 pr. undervognsbehandling og rustbeskyttelse. Det betyder, at en behandling hos os belaster klimaet med 8,5 kg CO2 pr. år, når der er tale om biler uden rust – det skyldes at vores behandlinger har en holdbarhed på op til 4 år, før end genbehandling er nødvendig. Til sammenligning, så udleder produktionen fra 1 kg oksekød 19,4 kg CO2 – det svarer til 140 km i en konventionel brændstofbil.

I næste afsnit har vi beregnet, at en undervognsbehandling hos Fyns Undervognscenter vil spare klimaet for 298,5 kg CO2 pr. år i 26 år i sammenligning med en bil, der ikke bliver rustbehandlet.
Kilde: DR

Hvor meget bliver CO2 udledningen reduceret pr. år, hvis bilerne rustbeskyttes?
Som nævnt i ovenstående, så forlænges bilernes levetid med 15 -17 år, hvis de rustbeskyttes fra ny og med passende mellemrum. Men lad os i stedet for tage udgangspunkt i en levetidsforlængelse på 13 år, for så har vi på ingen måde overdrevet, men snarere underdrevet! Vi tager også udgangspunkt i, at biler uden rustbeskyttelse har en levetid på 13 år før de skrottes jf. Danmarks Statistik.

Så hvis Jens køber en ny bil og undlader undervognsbehandling, så bliver den skrottet efter 13 år. Derefter køber han en ny, som han heller ikke får behandlet, og den skrottes også efter 13 år. Altså bliver den samlede CO2 udledning på 2 x 8.000 kg CO2 = 16.000 kg. C02 eller 615 kg. CO2 pr. år i 26 år.

Pia er lidt mere fornuftig – hun køber en ny bil, og får den rustbeskyttet hvert 4 år hos Fyns Undervognscenter, og den skrottes derfor først efter 26 år - behandlingen forlænger jo bilens levetid med 13 år. Altså bliver den samlede C02 udledning 8.000 kg CO2 eller 308 kg CO2 pr. år i 26 år.

Pia sparer altså klimaet for 308 kg CO2 pr. år fratrukket udledningen for rustbeskyttelsen og undervognsbehandlingen på 8,5 kg CO2/år. Så samlet sparer hun miljøet for 298,5 kg CO2 pr. år, svarende til 15,7 kg oksekød årligt i sammenligning med Jens, der sparer rustbeskyttelsen væk… Dertil kommer også, at der er langt mere jern tilbage af bilen, som kan genbruges – det giver klimaet en endnu større ”CO2 besparelse”!

Men hvad nu hvis man køber en bil og kun beholder den i 2 år, så er det jo Jens, der er den mest fornuftige, for han får jo ikke noget ud af det selv? Nej, for når man tænker i bæredygtighed, så kender CO2 ikke grænser eller forskel på, hvem der ejer bilen. Hvis du har fået din bil rustbeskyttet med passende intervaller, så har du bidraget til, at bilen holder markant længere. Det gælder selvom også, selvom du sælger bilen, for det sparer stadig klimaet for 298,5 kg CO2 pr. år eller det, der svarer til hvad 15.7 kg. oksekød udleder pr. år – den er ikke længere!

Desuden så vil det stadig være en økonomisk fordel at sælge en bil uden rust, fremfor en rusten bil uden rustbeskyttelse, og samtidig undgår man dyre rustreparationer undervejs. Hvis du skulle vælge imellem en bil med eller uden behandling, hvilken ville du så vælge?

Teknologisk Institut og FDM anbefaler rustbeskyttelse til alle biler - læs artiklen, klik her.

Anbefalinger om rustbeskyttelse fra bilimportørerne og Teknologisk Institut - læs mere, klik her

Er du i tvivl om hvilken behandling du skal vælge til din bil, eller har du spørgsmål, så står vi altid klar til at hjælpe dig!

Fyns Undervognscenter’s klimaregnskab/CO2 beregning

Hos Fyns Undervognscenter har vi udarbejdet et klimaregnskab for 2021, og det betyder, at vi har tal på vores CO2 udledning og kortlagt vores forbrug af energi, transport, og materialeforbrug. Vi har beregnet at vores CO2 udledning er på 34 kg CO2 pr. undervognsbehandling og rustbeskyttelse, og det giver en udledning på ned til 8,5 kg CO2 pr. år. pr. bil, der rustbeskyttes.

Vi har i forbindelse med klimaregnskabet fået kortlagt, hvor vi kan reducere vores energiforbrug og derfor forventer vi, at kunne reducere vores CO2 aftryk med yderligere 40% indenfor de næste år, så CO2 udledningen pr undervognsbehandling og rustbeskyttelse nærmer sig 5 kg. CO2.

Metoden vi har taget udgangspunkt i, til kortlægning af vores CO2 udledning, hedder GHG Greenhouse Gas Protocol. GHG-Protokollen er en frivillig standard. Den er internationalt anerkendt og udbredt for opgørelse og rapportering om drivhusgasser, herunder CO2. Den dækker rapportering af de seks drivhusgasser.

Læs mere om Greenhouse Gas Protocol

Fyns Undervognscenter og verdensmål for bæredygtig udvikling

Hos Fyns Undervognscenter arbejder vi med verdensmålene for bæredygtig udvikling. Det har vi i virkeligheden altid gjort uden at vide det, eller at have skrevet det ned. Men i det følgende sætter vi lidt ord på i kombination med verdensmålene.

Hvorfor arbejder vi med verdensmålene? Det gør vi fordi:

 1. Vi vil gerne bidrage til en bedre verden, så vi kan se os selv i øjnene hver
  dag.
 2. Det giver faktisk en økonomisk gevinst for både vores kunder og os selv.
 3. Det sikrer, at vi udleder så lidt CO2 som overhovedet mulig, idet vi har fokus på vores energiforbrug og materialeforbrug.
 4. Det bidrager til en systematisk tilgang til vores forretning mht. belysning af forbedringspotentiale og dermed løsninger.
 5. Alt i alt er det win-win.


https://www.verdensmaalene.dk/maal/3

Sundhed og trivsel
Vi vil hos Fyns Undervognscenter hele tiden afsøge muligheden for at anvende de mest miljøvenlige og mindst skadelige produkter.


https://www.verdensmaalene.dk/maal/7

Bæredygtig energi
Vi vil hele tiden være opmærksom på, at anvende de reneste energikilder, samt reneste teknologi.


https://www.verdensmaalene.dk/maal/12

Ansvarligt forbrug og produktion
Det hænger meget sammen med de forrige to verdensmål, hvor vi har fokus på at anvende de mest miljøvenlige alternativer produkter, samt at bruge de reneste energikilder og teknologier. Men vi vil naturligvis samtidig sikre, at vi ikke anvender mere end nødvendigt af hverken energi eller andet. Det opnår vi ved at have styr på vores processer og arbejdsgange, samt ved at have dialogen med vores medarbejdere, der jo står med det fysiske arbejde hver dag.


https://www.verdensmaalene.dk/maal/13

Klimaindsats
Da vi udarbejder klimaregnskab, hvor vi har styr på hvor meget CO2 vi udleder, ved vi samtidig også hvor potentialet for reduktioner af drivhusgasser er. Derfor kan vi også sætte ind med investeringer til opnåelse af CO2 reduktioner, eller indkøbe materialer eller vælge leverandører der performer bedst på dette område.

Hvad har Fyns Undervognscenter så rent praktisk gjort for bæredygtigheden?

 • Alt bliver lukket ned, når vi ikke producerer. Det betyder alt lys slukkes, kompressor stoppes helt af, ingen standby strøm.
 • Alt lys er bygget om til LED
 • Ovenlysvinduer er isoleret
 • Udendørsbelysning er monteret med timer og lyssensor
 • Alle rustbeskyttelsesprodukter er udskiftet til produkter med det laveste indhold af opløsningsmidler
 • Vi tilbyder rustbeskyttelse helt uden opløsningsmidler, der er vandbaseret
 • Vi udskifter rensevæske/petroleum med miljøvenlig sæbe
 • Vi har udskiftet rengøringsmidler til svanemærkede alternativer
 • Vi har udskiftet kemikalier til svanemærkede alternativer eller til dem med mindst mulige faremærker
 • Udskiftet kompressor til energieffektiv type
 • Sænket kompressortryk til det lavest mulige tryk

Igangværende tiltag til forbedring af bæredygtigheden.

 • Igangværende tiltag: Udskiftning af ventilatorer med frekvensomformere til motorer, for reduktion af strømforbrug.
 • Udskiftning af tørreanlæg fra fyringsolie til fjernvarme.

Er du i tvivl om hvilken behandling du skal vælge til din bil, eller har du spørgsmål, så står vi altid klar til at hjælpe dig?

Ofte stillede spørgsmål

til bæredygtig rustbeskyttelse

Hvorfor er rustbeskyttelse og undervognsbehandling bæredygtigt?

Bilernes levetid forlænges med rustbeskyttelse fra 13 år til 26 år. Det sparer klimaet for CO2 udledning til en ny bil, der udleder op til 15.000 kg CO2. Klimaet spares altså for store mængder CO2, hvis bilerne rustbeskyttes!  

Hvor meget CO2 udleder en undervognsbehandling og rustbeskyttelse hos Fyns Undervognscenter?

En undervognsbehandling og rustbeskyttelse hos Fyns Undervognscenter udleder 34 kg CO2 pr. behandling eller ned til 8,5 kg CO2 pr. år. Det er under halvdelen af, hvad produktionen af 1 kg oksekød udleder.

Udarbejder Fyns Undervognscenter et klimaregnskab?

Ja det gør vi, og det betyder, at vi har udregning på, hvor meget CO2 en undervognsbehandling og rustbeskyttelse hos os udleder.